On…GoSub-uttrykk; On…GoTo-uttrykk

GĂĄr til Ă©i av fleire spesifiserte programlinjer, avhengig av verdien av eit taluttrykk.

Syntaks:

On GoSub-/GoTo-syntaks


Uttrykket On GoSub Etikett1[, Etikett2[, Etikett3[,…]]]
Uttrykket On GoTo Etikett1[, Etikett2[, Etikett3[,…]]]

Parametrar:

uttrykk: Eit taluttrykk mellom 0 og 255 som bestemmer kva for ei av linjene programmet skal forgreina seg til. Viss uttrykk er 0, vert uttrykket ikkje utført. Viss uttrykk er større enn 0, vil programmet hoppa til etiketten som har ei plassering som svarar til uttrykket. (1 = første etikett, 2 = andre etikett).

etikett: Mållinje i høve til GoTo- eller GoSub-strukturen.

Merknadsikon

GoTo- eller GoSub-konvensjonane er gyldige.


Eksempel:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " FrĂĄ Sub 1 til" : Return
Sub2:
  sVar =sVar & " FrĂĄ Sub 2 til" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Label 1" : GoTo Ende
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Støtt oss!