GoTo-uttrykket

Held fram programutføringa inne i ein Sub ellerFunction frå den prosedyren som er vist på ein etikett.

Syntaks:


GoTo label[:]

Parametrar:

label: Ein linjeidentifikator som viser kvar køyringa skal halda fram. Omfanget av «label» er det same som den rutinen han høyrer til.

Bruk uttrykket GoTo for å fortelja at LibreOffice Basic skal halda fram køyringa frå ein annan stad i prosedyren. Staden må vera merkt med ein etikett (label). Du plasserer ein etikett ved å skriva eit namn for han. Namnet må avsluttast med kolon («:»).

Åtvaringsikon

Du kan ikkje bruka uttrykket GoTo for å gå ut av ein Sub eller Function.


Eksempel:


  Sub/Function
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label1
  Label2:
    ' uttrykksblokk
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Støtt oss!