GoTo-uttrykket

Held fram programutfÞringa inne i ein Sub ellerFunction frÄ den prosedyren som er vist pÄ ein etikett.

Syntaks:


GoTo label[:]

Parametrar:

label: Ein linjeidentifikator som viser kvar kÞyringa skal halda fram. Omfanget av «label» er det same som den rutinen han hÞyrer til.

Bruk uttrykket GoTo for Ä fortelja at LibreOffice Basic skal halda fram kÞyringa frÄ ein annan stad i prosedyren. Staden mÄ vera merkt med ein etikett (label). Du plasserer ein etikett ved Ä skriva eit namn for han. Namnet mÄ avsluttast med kolon («:»).

Åtvaringsikon

Du kan ikkje bruka uttrykket GoTo for Ä gÄ ut av ein Sub eller Function.


Eksempel:


  Sub/Function
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label1
  Label2:
    ' uttrykksblokk
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' uttrykksblokk
    GoTo Label2
  End Sub/Function

StĂžtt oss!