Hopp

Desse uttrykka utfører hopp.

GoSub…Return-uttrykket

Kallar opp ein subrutine som er namngjeve med ein etikett inne i ein sub eller ein function. Uttrykket som kjem etter merkelappen med namnet på subrutinen vert utført fram til neste Return-uttrykk. Deretter held programmet fram med å utføra uttrykka som kjem etter GoSub-uttrykket.

GoTo-uttrykket

Held fram programutføringa inne i ein Sub ellerFunction frå den prosedyren som er vist på ein etikett.

On…GoSub-uttrykk; On…GoTo-uttrykk

Går til éi av fleire spesifiserte programlinjer, avhengig av verdien av eit taluttrykk.

Støtt oss!