Vel...Case.uttrykket

Definerer ei eller fleire uttrykksblokker avhengige av verdien av eit uttrykk.

Syntaks:

Select Case-syntaks


 Select Case-uttrykket
   Case-verdiar
    Uttrykksblokk
 [ Case-verdiar2
    Uttrykksblokk]
 [ Case Else
    Uttrykksblokk]
 End Select

Parametrar:

uttrykk: Eit uttrykk som styrer om uttrykksblokka som kjem etter det respektive Case vert utført.

verdiar: Kva liste helst som er kompatibel med uttrykket. Setningsblokka som kjem etter Case-setningsdelen, vert utført viss uttrykket samsvarar med verdiane.

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Tal frå 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Tal frå 6 til 8"
    Case 8 To 10
      Print "Større enn 8"
    Case Else
      Print "Utføre området 1 til 10"
  End Select
End Sub

If-uttrykket

Iif- eller Switch-funksjonane

Støtt oss!