Vilkårsuttrykk

Desse uttrykka brukar vilkår.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case-uttrykket

Definerer ei eller fleire uttrykksblokker avhengige av verdien av eit uttrykk.

IIf Function

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.

Støtt oss!