Vilkårsuttrykk

Desse uttrykka brukar vilkår.

If…Then…ElseIf-uttrykket

Definerar ei eller fleire uttrykksblokker som berre vert køyrde viss det gjevne vilkåret vert oppfylt (er True).

Vel...Case.uttrykket

Definerer ei eller fleire uttrykksblokker avhengige av verdien av eit uttrykk.

IIf-funksjonenn

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.

Støtt oss!