Kontrollera programkøyringa

Desse uttrykka kontrollerer køyringa av eit program.

Til vanleg vert eit program køyrd frå den første til den siste rada med kode. Det er likevel råd å utføra bestemte prosedyrar innføre programmet dersom visse vilkår er oppfylte, eller gjenta ein del av programmet inne i ein subrutine eller ein funksjon. Du kan bruka sløyfer for å gjenta delar av eit program så mange gongar som det er nødvendig eller til eit bestemt vilkår er oppfylt. Desse kontrolltypane er klassifiserte som vilkårs-, sløyfe- eller hopp-uttrykk.

Vilkårsuttrykk

Desse uttrykka brukar vilkår.

Løkker

Desse uttrykka vil utføre løkkene.

Hopp

Desse uttrykka utfører hopp.

Andre uttrykk

Uttrykk som ikkje høyrer til i dei andre køyretidskategoriane er omtalte her.

Støtt oss!