Oct-funksjonen

Returnerer oktalverdien av talet.

Syntaks:


OCT (tal)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tal: Eit taluttrykk som skal omformast til eit oktalt tal.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Støtt oss!