Konvertering av tal

Denne funksjonen konverterer tal frå eitt talformat til eit anna.

Hex-funksjonen

Returnerer ein streng med den heksadesimale verdien av talet.

Oct-funksjonen

Returnerer oktalverdien av talet.

Støtt oss!