Sgn-funksjonen

Returnerer eit heiltal mellom -1 og 1 som indikerer om talet som er overført til funksjonen er negativt, positivt eller null.

Syntaks:


SGN (tal)

Returverdi:

Integer

Parametrar:

Tal: Taluttrykk som bestemmer verdien som vert returnert av funksjonen.

Tal

Returverdi

negativ

SGN returnerer -1.

0

SGN returnerer 0.

positiv

SGN returnerer 1.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSgn
    Print SGN(-10) ' returnerer -1
    Print AbBS(0) ' returnerer 0
    Print SGN(10) ' returnerer 1
End Sub

Støtt oss!