Forteikn for uttrykk

Denne funksjonen returnerer det algebraiske forteiknet for eit taluttrykk.

Sgn-funksjonen

Returnerer eit heiltal mellom -1 og 1 som indikerer om talet som er overført til funksjonen er negativt, positivt eller null.

Støtt oss!