Absolutte verdiar

Denne funksjonen returnerer absolutte verdiar.

Abs-funksjonen

Returnerer den absolutte verdien av eit taluttrykk.

Støtt oss!