Brøk-funksjonen

Returnerer brøkdelen av eit tal.

Syntaks:

Frac (Tal)

Returverdi:

Dobbel

Parametrar:

Tal: Eit gyldig taluttrykk.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3.99) ' returnerer verdien 0.99
      Print Frac(0) ' returnerer verdien 0
      Print Frac(-3.14159) ' returnerer verdien -0.14159
    End Sub
  

Støtt oss!