Fix-funksjonen

Returnerer heiltalsverdien av eit tal ved å fjerna desimaldelen av talet.

Syntaks:

FIX (Uttrykk)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Uttrykk: Eit taluttrykk som heiltalsdelen skal returnerast for.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFix
    Print FIX(3.14159) ' returnerer 3.
    Print FIX(0) ' returnerer 0
    Print FIX(-3.14159) ' returnerer -3.
End Sub

Støtt oss!