Heiltal og brøkar

Funksjon for å runda av verdiar til heiltal og til å rekna ut brøkdelen av ein verdi.

Fix-funksjonen

Returnerer heiltalsverdien av eit tal ved å fjerna desimaldelen av talet.

Int-funksjonen

Returnerer heiltalsdelen av eit tal.

Brøk-funksjonen

Returnerer brøkdelen av eit tal.

Støtt oss!