Sqr-funksjonen

Reknar ut kvadratrota for eit numerisk uttrykk.

Syntaks:


Sqr (tal)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Taluttrykket du vil rekna ut kvadratrota for.

Kvadratrota er det talet som multiplisert med seg sjølv gjev talet. Eksempel: Kvadratrota av 36 er 6.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Støtt oss!