Rnd-funksjonen

Returnerer eit tilfeldig tal mellom 0 og 1.

Syntaks:


RND [(Uttrykk)]

Returverdi:

Double

Parametrar:

Uttrykk: har ingen effekt. Eventuell oppføring vert ignorert.

Funksjonen Rnd returnerer desimalbrøkar frå og med 0 til, men ikkje med, 1 i ei jamn fordeling. Funksjonen brukar slumpgeneratoren Mersenne Twister 19937. For å laga tilfeldige heiltal brukar du ein formel som den nedanfor. Du kan bruka Randomize med ein bestemt verdi på førehand for å laga ei fast talrekkje.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Tal frå 1 til 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Tal frå 6 til 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Større enn 8"
    Case Else
      Print "Utføre området 1 til 10"
  End Select
End Sub

Støtt oss!