Exp-funksjonen

Returnerer grunntalet for den naturlege logaritmen (e = 2,718282) opphøgd i ein potens.

Syntaks:


Exp (tal)

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Eit numerisk uttrykk som inneheld potensen «e» skal opphøgjast i. («e» er grunntalet i naturlege logaritmer). For enkeltpresisjonstal må potensen vera lik eller mindre enn 88,02969 og for dobbeltpresisjonstal lik eller mindre enn 709,782712893 sidan LibreOffice Basic returnerer ein overflytsfeil om verdiane vert høgare enn desse tala.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplikasjon med logaritme"
End Sub

Støtt oss!