Eksponential- og logaritme-funksjonar

I LibreOffice Basic er desse eksponential- og logaritme-funksjonane brukte.

Exp-funksjonen

Returnerer grunntalet for den naturlege logaritmen (e = 2,718282) opphøgd i ein potens.

Log-funksjonen (BASIC)

Returnerer den naturlege logaritmen til eit tal.

Støtt oss!