Tan-funksjonen

Finn tangens for ein vinkel i radianar. Vinkelen er oppgjeve i radianar.

Ved Ä bruka vinkelen Alfa reknar Tan-funksjonen ut forholdet mellom lengda pÄ den motstÄande sida til vinkelen og lengda pÄ den hosliggjande sida i ein rettvinkla trekant.

Tan(Alpha) = side motsett vinkelen/hosliggjande side til vinkelen

Syntaks:


Tan (Tal som Double) som Double

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Eit numeriskt uttrykk som du vil rekna ut tangens for (i radianar).

For Ă„ konvertera grader til radianar, multipliserer du gradene med Pi/180. Du kan konvertera radianar til grader ved Ă„ multiplisera radianar med 180/Pi.

grader=(radianar*180)/Pi

radianar=(grader*Pi)/180

Pi er tilnĂŠrma lik 3,141593.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


' I dette eksempelet er desse innskrivingane moglege for ein rettvinkla trekant:
' Sida motsett vinkelen og vinkelen (i grader) for Ä rekna ut lengda pÄ den hosliggjande sida til vinkelen:
Sub ExampleTangens
' Pi er ein fĂžrehandsdefinert konstant avrunda til 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Skriv inn lengda pÄ den motstÄande sida til vinkelen: ","motstÄande")
    dAlpha = InputBox$ ("Skriv inn vinkelen Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "lengda pÄ den motstÄande sida til vinkelen er"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

StĂžtt oss!