Atn-funksjonen

Trigonometrisk funksjon som returnerer arctangens av eit numerisk uttrykk. Resultatet er i området -Pi/2 to +Pi/2.

Arctangens er inversen av tangens-funksjonen. Funksjonen Atn returnerer vinkelen «Alpha» uttrykt i radianar ved å bruka tangens til denne vinkelen. Funksjonen kan også returnera vinkelen «Alpha» ved å samanlikna forholdet mellom dei motsette sidene til vinkelen med lengda av den hosliggjande til vinkelen i ein rettvinkla trekant.

Atn (motsett side til vinkelen / hosliggjande side til vinkelen) = Alpha

Syntaks:


    Atn (Tal som Double) som Double
  

Returverdi:

Double

Parametrar:

Tal: Eit numerisk uttrykk som representerer forholdet mellom to sider i ein rettvinkla trekant. Funksjonen Atn returnerer den tilhøyrande vinkelen i radianar (arctangens).

For å omforma radianar til grader, multipliser radianar med 180/pi.

grader=(radianar*180)/pi

radian=(grad*pi)/180

Pi er her den faste sirkelkonstanten avrunda til 3,14159. Pi er ein grunnleggjande matematisk konstant.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


    ' Det neste eksempelet reknar ut for ein rettvinkla trekant
    ' Vinkelen Alpha frå tangenten til vinkelen Alpha:
    Sub ExampleAtn
    ' Pi er ein førehandsdefinert konstant avrunda til 3,14159
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Skriv inn lengda på den hosliggjande sida til vinkelen: ","Tilstøytande")
      d2 = InputBox("Skriv inn lengda på den motståande sida til vinkelen: ","Motståande")
      Print "Alpha-vinkelen er"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " grader"
    End Sub
  

Støtt oss!