Trigonometriske funksjonar

Desse trigonometriske funksjonane er brukte i LibreOffice Basic.

Atn-funksjonen

Trigonometrisk funksjon som returnerer arctangens av eit numerisk uttrykk. Resultatet er i området -Pi/2 to +Pi/2.

Cos-funksjonen

Reknar ut cosinus for ein vinkel. Vinkelen er oppgjeve i radianar. Resultatet er mellom -1 og 1.

Sin-funksjonen

Returnerer sinus av ein vinkel. Vinklen er oppgjeven i radianar. Resultatet ligg mellom -1 og 1.

Tan-funksjonen

Finn tangens for ein vinkel i radianar. Vinkelen er oppgjeve i radianar.

Støtt oss!