"\"-operator

Utfører heiltalsdivisjon på to tal og returnerer resultatet.

Syntaks:


   Resultat = uttrykk1 \ uttrykk2

Parametrar:

resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av heiltalsdivisjonen.

uttrykk1, uttrykk2: Dividend- and divisor-operandane i ein heiltalsdivisjon

Før divideringa vert begge operandane avrunda til heile tal. Brøkdelen av resultatet vert sløyfa.

Eksempel:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 ; 5 / 4   ' 1 ; 1,25
    Print 7 \ 4 ; 7 / 4   ' 1 ; 1,75
End Sub

Støtt oss!