Mod-operatoren

Returnerer resten av ein divisjon som eit heiltal.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 MOD uttrykk2

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av MOD-operasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numerisk uttrykk som helst som du vil dividere.

Eksempel:


Sub ExampleMod
  Print 10 MOD 2.5 ' returnerer 0
  Print 10 / 2.5 ' returnerer 4
  Print 10 MOD 5 ' returnerer 0
  Print 10 / 5 ' returnerer 2
  Print 5 MOD 10 ' returnerer 5
  Print 5 / 10 ' returnerer 0.5
End Sub

Støtt oss!