«/»-operatoren

Dividerer to verdiar.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 / uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av divisjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numerisk uttrykk som helst som du vil dividere.

Eksempel:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Støtt oss!