«*»-operatoren

Multipliserer to verdiar

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 * uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av multiplikasjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numeriske uttrykk som helst som du vil multiplisere.

Eksempel:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Støtt oss!