«-»-operatoren

Subtraherer to verdiar.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 - uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Eit numerisk uttrykk som inneheld resultatet av subtraksjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva numeriske uttrykk som helst som du vil subtrahera.

Eksempel:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Støtt oss!