Matematiske Operatorar

Desse matematiske operatorane er brukte i LibreOffice Basic.

«-»-operatoren

Subtraherer to verdiar.

«*»-operatoren

Multipliserer to verdiar

«+»-operatoren

Legg saman eller kombinerer to uttrykk.

«/»-operatoren

Dividerer to verdiar.

"\"-operator

Utfører heiltalsdivisjon på to tal og returnerer resultatet.

«^»-operatoren

Opphøgjer eit tal til ein potens.

Mod-operatoren

Operatoren REST handsamar to taluttrykk og returnerer divisjonsresten.

Støtt oss!