XOR-operatoren

Utfører ein anten-eller-kombinasjon av to uttrykk.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 XOR uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av kombinasjonen.

Uttrykk1, uttrykk2: Dei numeriske uttrykka, som du vil kombinere.

Ei logisk eksklusiv-eller samansetjing av to logiske uttrykk vil returnera SANN berre dersom dei to uttrykka er ulike.

I ei bitvis eksklusiv-eller vert ein bit sett til 1 dersom den tilsvarande biten er 0 i det eine uttrykket og 1 i det andre.

Eksempel:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returnerer 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returnerer -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returnerer -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returnerer 0
  vOut = vB XOR vA ' returnerer 2
End Sub

Støtt oss!