Or-operatoren

Utfører ein logisk ELLER-disjunksjon («anten a eller b») mellom to uttrykk.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 ELLER uttrykk2

Parametrar:

Resultat: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av disjunksjonen.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva uttrykk som helst som du vil samanlikna.

Ein logisk ELLER-disjunksjon av to logiske uttrykk returnerer verdien SANN viss i det minste éi uttrykks-samanlikning er SANN.

Ei bitvis samanlikning set ein bit i resultatet viss den tilsvarande bit er sett i minst eitt av dei to uttrykka.

Eksempel:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Støtt oss!