Eqv-operatoren

Reknar ut den logiske ekvivalensen for to uttrykk.

Syntaks:


Resultat = uttrykk1 EQV uttrykk2

Parametrar:

Result: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av samanlikninga.

Uttrykk1, Uttrykk2: Kva uttrykk som helst som du ønskjer å samanlikna.

Når du testar ekvivalensen mellom to boolske uttrykk, vert resultatet True viss begge uttrykka er anten True eller False.

I ei bitvis samanlikning vil Eqv-operatoren setja dei samsvarande bit i resultatet viss ein bit er sett i begge uttrykka eller i ingen av dei.

Eksempel:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' returnerer -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' returnerer 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' returnerer 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' returnerer -1
  vOut = B Eqv A ' returnerer -3
End Sub

Støtt oss!