Funksjonar for feilhandsaming

Bruk desse uttrykka og funksjonane for √• bestemma korleis LibreOffice Basic skal reagera p√• k√łyretidsfeil.

LibreOffice Basic har fleire m√•tar for √• hindra at programmet vert avbrote n√•r det m√łter ein k√łyretidsfeil.

CVErr-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk av typen ¬ęError¬Ľ.

Erl-funksjonen

Returnerer linjenummeret der feilen dukka opp under k√łyringa av programmet.

Err-funksjonen

Returnerer ein feilkode som indikerer feilen som oppstod under k√łyringa av programmet.

Err Object [VBA]

Bruk VBA-objektet Err for √• heva eller handsama k√łyretidsfeil.

IsError-funksjonen

Kontrollerer om ein variabel inneheld ein feilverdi.

Error-funksjonen

Returnerer feilmeldinga som h√łyrer til ein verdi eller ein gjeven feilsamanheng.

On Error GoTo ... Resume-uttrykket

Opprettar ein felhandsamingsrutine etter at det oppstod ein feil, eller tek opp igjen programk√łyringa.

Resume-uttrykket

Tilbakestiller feilinformasjonen og indikerer kva som skal utf√łrast som det neste.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

St√łtt oss!