Funksjonar for feilhandsaming

Bruk desse uttrykka og funksjonane for √• bestemma korleis LibreOffice Basic skal reagera p√• k√łyretidsfeil.

LibreOffice Basic har fleire m√•tar for √• hindra at programmet vert avbrote n√•r det m√łter ein k√łyretidsfeil.

CVErr-funksjonen

Omformar eit streng- eller taluttrykk til eit variant-uttrykk av typen ¬ęError¬Ľ.

Erl-funksjonen

Returnerer linjenummeret der feilen dukka opp under k√łyringa av programmet.

Err-funksjonen

Returnerer ein feilkode som indikerer feilen som oppstod under k√łyringa av programmet.

Err Object [VBA]

Bruk VBA-objektet Err for √• heva eller handsama k√łyretidsfeil.

IsError-funksjonen

Kontrollerer om ein variabel inneheld ein feilverdi.

Error-funksjonen

Returnerer feilmeldinga som h√łyrer til ein verdi eller ein gjeven feilsamanheng.

On Error GoTo ... Resume-uttrykket

Opprettar ein felhandsamingsrutine etter at det oppstod ein feil, eller tek opp igjen programk√łyringa.

Resume-uttrykket

Tilbakestiller feilinformasjonen og indikerer kva som skal utf√łrast som det neste.

Tenesta ScriptForge.Exception

Tenesta Exception (unnatak) er ei samling av metodar som hjelper til med med feils√łking (debugging) av kode i Basic- og Python-skript og feilhandsaming i Basic-skript.

N√•r det oppst√•r ein k√łyretidsfeil i Basic-skript, hjelper metodane og eigenskapane til Exception-tenesta til √• identifisere feilsamanhengen og tillata √• handsama han.

St√łtt oss!