Basic-konstantar

Konstantar brukte i Basic-program

Boolske konstantar

Namn

Type

Verdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematiske konstantar

Namn

Type

Verdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektkonstantar

Namn

Type

Bruk

Empty

Variant

Verdien Empty indikerer at variabelen ikkje er initialisert.

Null

null

Indikerer at variabelen ikkje inneheld data.

Nothing

Object

Tilordna Nothing-objektet til ein variabel for å fjerna tidlegare tilordningar.


Eksempel:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Ekstra VBA-konstantar

Desse konstantane er tilgjengelege når støtte for VBA er slått på

warning

Denne konstanten eller funksjonen eller dette objektet vert slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Namngjeven konstant

Heksadesimal (desimal) verdi

Skildring

vbTrue

-1

Del av vbTriState-oppteljing.

vbFalse

0

Del av vbTriState-oppteljing.

vbUseDefault

-2

Del av vbTriState-oppteljing.

vbCr

\x0D (13)

CR - vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - ny side

vbLf

\x0A (10)

LF - ny linje

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for andre system

LF eller CRLF

vbNullString

""

Nullstreng

vbTab

\x09 (9)

HT - vassrett tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - loddrett tabulering


Støtt oss!