Tidtakings-funksjon

Returnerer ein verdi som viser talet på sekund sidan midnatt.

Merknadsikon

Du må først deklarera ein variabel med datatypen Long for å kalla opp tidtakarfunksjonen. Gjer du ikkje det, vert ein ein datoverdi returnert i staden.


Syntaks:


 Timer

Returverdi:

Dato

Eksempel:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec,0,"Sekund sidan midnatt"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Klokka er"
End Sub
note

Funksjonen Timer målar tid i sekund. For å måla tid i millisekund, bruk Timer service tilgjengeleg i biblioteket ScriptForge.


Støtt oss!