Klokkeslett-funksjonen

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Syntaks:


Time[$][()]

Eksempel:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Klokka er"
End Sub

Støtt oss!