Time-uttrykket

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Syntaks:


Time

Parameterar:

Text: Ein tekststreng som set det nye klokkeslettet i formatet "HH:MM:SS".

Eksempel:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Klokka er"
End Sub

Støtt oss!