Dato-funksjonen

Returnerer den gjeldande systemdatoen som ein streng eller ein datovariant.

Syntaks:


Date[$][()]

Eksempel:


Sub ExampleDate
    MsgBox "Datoen er " & Date
End Sub

Støtt oss!