Dato og klokkeslett frå systemet

Desse funksjonane og uttrykka set eller returnerer dato og klokkeslett for systemet.

Dato-funksjonen

Returnerer den gjeldande systemdatoen som ein streng eller ein datovariant.

Now-funksjonen

Returnerer dato og klokkeslett akkurat nå frå datamaskinen som ein Date-verdi.

Klokkeslett-funksjonen

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Tidtakings-funksjon

Returnerer ein verdi som viser talet på sekund sidan midnatt.

Støtt oss!