Dato og klokkeslett frå systemet

Desse funksjonane og uttrykka set eller returnerer dato og klokkeslett for systemet.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now-funksjonen

Returnerer dato og klokkeslett akkurat nå frå datamaskinen som ein Date-verdi.

Time Function

Denne funksjonen returnerer den gjeldande systemtida i formatet "HH:MM:SS"

Timer-funksjonen

Returnerer ein verdi som viser talet på sekund sidan midnatt.

Støtt oss!