Now-funksjonen

Returnerer dato og klokkeslett akkurat nå frå datamaskinen som ein Date-verdi.

Syntaks:


Now

Returverdi:

Dato

Eksempel:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Dato og klokkeslett er nå " & Now
  End Sub
note

Funksjonen Now målar tid i sekund. For å måla tid i millisekund, bruk Timer.


Støtt oss!