Now-funksjonen

Returnerer dato og klokkeslett akkurat nå frå datamaskinen som ein Date-verdi.

Syntaks:


Now

Returverdi:

Dato

Eksempel:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Dato og klokkeslett er nå " & Now
End Sub

Støtt oss!