CDateFromUnoDateTime-funksjonen

Konverterer ein UNO com.sun.star.util.DateTime struktur til ein datoverdi.

Syntaks:


CDateFromUnoDateTime(aDatoTid)

Returverdi:

Dato

Parametrar:

aDatoTid: DateTime som skal konverterast

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Støtt oss!