CDateToUnoDateTime-funksjonen

Returnerer klokkeslettdelen av datoen som ein UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

Syntaks:


CDateToUnoDateTime(aDato)

Returverdi:

com.sun.star.util.DateTime

Parametrar:

aDato: Datoen som skal omformast

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Støtt oss!