CDateFromUnoDate-funksjonen

Konverterer UNO com.sun.star.util.Date struktur til ein Date-verdi.

Syntaks:


CDateFromUnoDate(aDate)

Returverdi:

Dato

Parametrar:

aDato: Datoen som skal omformast

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Støtt oss!