CDateToUnoDate-funksjonen

Returnerer datoen som ein UNO com.sun.star.util.Date-struktur.

Syntaks:


CDateToUnoDate(aDate)

Returverdi:

com.sun.star.util.Date

Parametrar:

aDato: Datoen som skal omformast

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Støtt oss!