CDateToIso-funksjonen

Returnerer datoen i ISO-format utan skiljeteikn (ÅÅÅÅMMDD) frå det serielle datotalet som er laga med anten DateSerial-,DateValue- eller CDateFromiso-funksjonen.

Årdelen inneheld minst fire siffer med leiande nullar dersom verdien er mindre enn 1000. Det kan vera negativt med eit leiande minusteikn dersom datoen gjeld eit årstal før Kristi fødsel. Det kan ha meir enn fire siffer dersom årstalet er større enn 9999. Den formaterte strengen som vert returnert kan ha ein verdi frå «-327680101» til «327671231».

Merknadsikon

År mindre enn 100 og større enn 9999 er støtta sidan LibreOffice 5.4


Syntaks:


CDateToIso(Tal)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tal: Heiltalsuttrykk som inneheld det serielle datotalet.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"ISO-dato"
End Sub

Støtt oss!