Vekedag-funksjonen (BASIC)

Returnerer talet som tilsvarer vekedagen frå eit serielt datotal som er laga av ein av funksjonane DateSerial eller DateValue.

Syntaks:


WeekDay (tal)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Tal: Heiltalsuttrykk som inneheld det serielle datotalet som vert brukt for å bestemma dagen i veka (1 - 7).

Dette eksempelet bestemmer dagen i veka ved hjelp av funksjonen WeekDay når du skriv inn ein dato.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Returnerer og viser dagen i veka
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Søndag"
    Case 2
      sDay="Måndag"
    Case 3
      sDay="Tysdag"
    Case 4
      sDay="Onsdag"
    Case 5
      sDay="Torsdag"
    Case 6
      sDay="Fredag"
    Case 7
      sDay="Laurdag"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"Dagen i dag er"
End Sub

Støtt oss!