Month-funksjonen

Returnerer månaden i eit år frå ein seriell dato som er generert av ein av funksjonane DateSerial eller DateValue.

Syntaks:


Month (tal)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

tal: Numerisk uttrykk som inneheld det serielle datotalet som vert brukt for å bestemma månaden i året.

Denne funksjonen er det motsette av DateSerial-funksjonen, og returnerer månaden i året frå den serielle datoen laga av funksjonen DateSerial eller DateValue. For eksempel uttrykket:


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

returnera verdien 12.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Inneverande månad"
End Sub

Støtt oss!