DateValue-funksjonen

Returnerer eit Dato-objekt frå ein streng som representerer ein dato.

Det returnerte objektet vert representert internt som ein enkel talverdi som svarar til den gjevne datoen. Denne verdien kan brukast for å rekna ut kor mange dagar det er mellom to datoar.

Syntaks:


 DateValue(dato som streng)

Parametrar:

dato: Ein streng som inneheld datoen som vert konvertert til eit Dato-objekt.

note

The string passed to DateValue must be expressed in one of the date formats defined by your locale setting (see - Language Settings - Languages) or using the ISO date format "yyyy-mm-dd" (year, month and day separated by hyphens).


Returverdi:

Date.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Prints the localized date
   MsgBox aDate
   ' Extracts the year, month and day from the date object
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Prints the numeric value corresponding to the date (as Long type)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Støtt oss!