Dato- og klokkeslettfunksjonar

Bruk uttrykka og funksjonane omtalte her for å utføra utrekningar med datoar og klokkeslett.

Med LibreOffice Basic kan du rekna ut tids- eller datoskilnader ved å omforma tid- og datoverdiane til fortløpande talverdiar. Når skilnaden er rekna ut, vert det brukt spesielle funksjonar for å omforma talverdiane til tids- og datoformat igjen.

Tipsikon

Du kan kombinera dato- og tidsverdiar til eitt desimaltal. Datoar vert omforma til heiltal og klokkeslett til desimalverdiar. LibreOffice Basic har også støtte for variabeltypen Date, som kan innehalda ein tidspunktspesifikasjon set saman av både dato og klokkeslett.


Konvertera datoverdiar

Desse funksjonane omformar datoverdiar til og frå tal som kan reknast med.

Konvertera klokkeslettverdiar

Desse funksjonane omformar klokkeslettverdiar til tal som kan reknast med.

Dato og klokkeslett frå systemet

Desse funksjonane og uttrykka set eller returnerer dato og klokkeslett for systemet.

Støtt oss!