FileExists-funksjonen

Bestemmer om ei fil eller ein katalog er tilgjengeleg på lagringsmediumet.

Syntaks:


FileExists(FilNamn As String | KatalogNamn As String)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

FilNamn | KatalogNamn: Ein streng som inneheld ein utvetydig filspesifikasjon. Du kan også bruka URL-notasjon.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Støtt oss!