RmDir-uttrykket

Slettar ei eksisterande mappe frå lagringsmediumet.

Syntaks:

Diagram over RmDir-uttrykket


RmDir Tekst As String

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk som inneheld stien og namnet på fila som skal slettast. Du kan om ønskjeleg skriva inn stien som URL-notasjon.

Viss stien ikkje vert funnen, vil RmDir-uttrykket søkja etter mappa som skal slettast i den gjeldande stien. Finst ikkje mappa der heller, vert det laga ei feilmelding.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Støtt oss!