Name-uttrykket

Gje ei eksisterande fil eller mappe nytt namn.

Syntaks:


NAME GmlNamn AS STRING AS NyttNamn AS STRING

Parametrar:

GmlNamn, NyttNamn: Eit strenguttrykk som inneheld stien og filnamnet. Du ka også bruka URL-notasjon.

Eksempel:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    MsgBox "Fila finst frå før"
End If
End
End Sub

Støtt oss!