MkDir-uttrykket

Diagram over uttrykket MkDir

Oppretter ein ny katalog på eit lagringsmedium.

Syntaks:


MkDir-sti

Parametrar:

Sti: Eit strenguttrykk som inneheld stien til og namnet på mappa du vil laga. Du kan også bruka URL-notasjon.

Viss stien ikkje er bestemt, vert mappa oppretta i den gjeldande katalogen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:


Sub ExampleFileIO
' Eksempel på funksjonar i filorganiseringa
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  IF DIR(sSubDir1,16)="" THEN ' Finst mappa?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Opprett mappe"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Gjeldande mappe"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Tid for opprettinga"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fillengd"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Filattributt"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Gje nytt namn i den same mappa
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Slett alle attributta
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nye filattributt"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konverterer ein systemsti i URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' kolon i DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Støtt oss!